Seleccione Páxina

Os nosos servizos

Somos profesionais da construción, ocupámonos de supervisar e coordinar os aspectos técnicos dun proxecto arquitectónico, dende a planificación ata a execución. O seu traballo pasa por xestionar recursos, supervisar a calidade e seguridade no traballo, elaborar orzamentos e planificar e coordinar equipos de traballo.

(+34) 607 183 181

Arquitectura técnica

É importante contar cunha planificación detallada da obra, que inclúa os planos e documentos técnicos necesarios, a estimación de custos e a definición dos prazos de execución. Tamén se debe establecer un plan de seguridade e saúde para garantir a protección dos traballadores.

Certificados de propiedade xeorreferenciados

Os certificados de propiedade xeorreferenciados son documentos que conteñen información precisa e detallada sobre a localización dun inmoble en relación co seu contorno e os límites da súa propiedade.

Dirección de traballo

Os permisos necesarios deberán obterse das autoridades competentes antes do inicio das obras. En Galicia, os permisos deberán obterse da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, e da Casa do Concello correspondente.

licenzas de actividade

Presentación da documentación necesaria: O interesado deberá presentar unha serie de documentos que varíen segundo o tipo de actividade a desenvolver. Con carácter xeral, requirirase unha memoria descritiva da actividade, un proxecto técnico e unha serie de planos que reflictan a localización e as características da actividade.

experto e avaliador

 • Avaliación da calidade dunha construción.
 • Determinar a causa dos danos nun edificio.
 • Identificar defectos ou problemas nunha construción.
 • Establecer o valor dun inmoble para venda ou aluguer.
 • Resolver conflitos legais entre propietarios ou entre propietarios e construtoras

Arquitecto técnico

Un arquitecto técnico é un profesional da construción que se encarga de supervisar e coordinar os aspectos técnicos dun proxecto arquitectónico, desde a planificación ata a execución. O seu traballo pasa por xestionar recursos, supervisar a calidade e seguridade no traballo, elaborar orzamentos e planificar e coordinar equipos de traballo.

O arquitecto técnico tamén é responsable de garantir que se cumpran todos os códigos e regulamentos de construción, incluídos os códigos de construción e as leis de seguridade no traballo. Ademais, é o responsable de realizar inspeccións periódicas do lugar para garantir que se cumpren os estándares de calidade e seguridade.

En resumo, o papel do arquitecto técnico é fundamental en calquera proxecto construtivo, xa que garante que se cumpren todos os requisitos técnicos, legais e de seguridade necesarios para realizar un traballo de calidade e seguro.

Licenza de actividade

A Licenza de Actividade é un permiso administrativo que debe obterse para exercer unha actividade comercial, industrial, profesional ou de servizos en Galicia. O obxectivo desta licenza é garantir que a actividade cumpre coas normas e regulamentos establecidos para a seguridade e benestar dos traballadores e do público en xeral.

En Galicia, a competencia para outorgar a Licenza de Actividades está en mans dos concellos. Polo tanto, o procedemento para obter a Licenza de Actividade pode variar en función do concello no que estea situada a actividade. Non obstante, en xeral, o proceso implica os seguintes pasos:

É importante destacar que a Licenza de Actividade é necesaria antes de iniciar a actividade, xa que, en caso contrario, poderán impoñerse sancións económicas e legais.

 • Presentación da documentación necesaria: O interesado deberá presentar unha serie de documentos que varíen segundo o tipo de actividade a desenvolver. Con carácter xeral, requirirase unha memoria descritiva da actividade, un proxecto técnico e unha serie de planos que reflictan a localización e as características da actividade.
 • Inspección por parte dos técnicos municipais: Unha vez presentada a documentación, os técnicos municipais realizarán unha inspección da actividade e comprobarán que se axusta ás normas e regulamentos establecidos.
 • Concesión da licenza de actividade: se se cumpren todos os requisitos, concederase a licenza de actividade. No caso contrario, solicitaranse as obras ou modificacións necesarias para o cumprimento da normativa.

pericia

A pericia dun arquitecto técnico é unha avaliación técnica realizada por este profesional para determinar o estado dunha construción ou dunha parte dela. O obxectivo da pericia é determinar se a construción cumpre coas normas de calidade e seguridade establecidas, e se existe algún tipo de dano ou problema na estrutura.

A pericia pode ser solicitada por un particular, unha empresa, unha comunidade de propietarios ou unha autoridade competente. Algúns dos motivos máis comúns para solicitar unha opinión de expertos son os seguintes:

O arquitecto técnico realiza un exame exhaustivo da construción, para determinar se existen problemas estruturais, de cimentación ou de humidade, entre outros. Ao finalizar o exame, o arquitecto técnico emite un informe pericial que describe detalladamente os achados e conclusións.

O informe pericial pódese utilizar como proba en procesos xudiciais ou reclamacións legais relacionadas coa construción. Tamén pode utilizarse como base para a toma de decisións na reparación ou mellora da construción, ou na súa valoración.

 • Avaliación da calidade dunha construción.
 • Determinar a causa dos danos nun edificio.
 • Identificar defectos ou problemas nunha construción.
 • Establecer o valor dun inmoble para venda ou aluguer.
 • Resolver conflitos legais entre propietarios ou entre propietarios e construtoras.

Últimos proxectos

Contacto

13 + 1 =

Enderezo

rúa Padre Feijoo, 1 baixo, 32350 A Rúa – Ourense

Correo electrónico
Teléfono

(+34) 607 183 181

LinkedIn
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp
gl_ES