Seleccione Páxina

PEDRO ALVAREZ

PA arquitecto técnico

Atención personalizada en persona

DE RUBIA Á CAÑIZA

actuacións principais

Dirección de traballo

Intervención única, colaboracións con arquitectos:

– Dirección de execución da obra
– Coordinador de seguridade en obra

Proxectos
– Reformas da vivenda

– Almacéns

- Actividades

Informes e Certificados
– Expertos

- Bens inmobles

– Avaliacións para persoas físicas

- Plan de seguridade e saúde

– Estudos de seguridade e saúde

- Xestión de residuos

Medición de bens inmobles, terreos e edificios

- Informes xeorreferenciados

Eficiencia enerxética

colaboracións

– XESTIÓNS

- BENS INMOBLES

– AVOGADOS

– ARQUITECTOS

Calquera tipo de obra nova ou de rehabilitación, cambio de uso, segregación, tramitación de licenzas de actividade, legalizacións, peritaxes, taxacións, valoración de bens inmobles ou danos, ditames, reclamacións contra compañías aseguradoras, elaboración de planos... todo co garantía de anos de experiencia.

Leiras, empresas e particulares

+ anos na rúa

+ Traballos realizados

+ Clientes atendidos

Como traballamos

Un arquitecto técnico ou aparellador é un profesional da construción que se encarga de supervisar e coordinar os aspectos técnicos dun proxecto arquitectónico, desde a planificación ata a execución. O seu traballo pasa por xestionar recursos, supervisar a calidade e seguridade no traballo, elaborar orzamentos e planificar e coordinar equipos de traballo.

Certificación de predios ou parcelas xeorreferenciadas

Servizo especializado

Medir e marcar as súas liñas de propiedade
proxectos certificados

A xeorreferenciación é o proceso de asignar coordenadas xeográficas a un terreo ou lugar específico da Terra, o que lle permite localizar con precisión a súa posición nun mapa local.

precisión e fiabilidade

Certificamos o inmoble ou terreo e emitimos un informe debidamente acreditado e autorizado polas autoridades competentes, garantimos a exactitude e fiabilidade da información facilitada.

Lei de Ordenación da Edificación (LOE) AS FUNCIÓNS DO ARQUITECTO TÉCNICO COMO DIRECTOR DA EXECUCIÓN DAS OBRAS

Pedro Álvarez,  Arquitecto técnico

Gran profesional. Serio e comprometido co seu traballo.«

- Aida Martínez

Confianza, honestidade, claridade, profesionalidade...«

- María José

Os mellores servizos de arquitectura técnica que podes contar na zona do Barco de Valdeorras«

- Óscar L.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp
gl_ES