Seleccione Páxina

Contacto

10 + 12 =

Teléfono

(+34) 607 183 181

Correo electrónico

Enderezo

C. Padre Feijóo, 1, 32350 La Rúa, Ourense.

FAQ

Para iniciar unha obra en Galicia é necesario seguir unha serie de pasos e cumprir determinados requisitos legais e administrativos. Aquí están os pasos máis importantes a seguir:

Pasos a seguir para comezar
  • Planificación: É importante contar cunha planificación detallada da obra, que inclúa os planos e documentos técnicos necesarios, a estimación de custos e a definición dos prazos de execución. Tamén se debe establecer un plan de seguridade e saúde para garantir a protección dos traballadores.
  • Solicitude de permiso: Os permisos necesarios deberán obterse das autoridades competentes antes do inicio das obras. En Galicia, os permisos deberán obterse da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, e da Casa do Concello correspondente.
  • Inscrición no Caderno de Subcontratación: Se parte da obra se subcontrata a terceiros, esta actividade deberá consignarse no Caderno de Subcontratación.
Rexistro, seguro e contratación:
  • Inscrición no Rexistro de Empresas Acreditadas: A empresa deberá estar inscrita no Rexistro de Empresas Acreditadas para garantir o cumprimento da normativa de seguridade no traballo.
  • Contratación de profesionais: Para a realización dos traballos débense contratar profesionais cualificados, entre eles arquitectos, aparelladores, enxeñeiros e contratistas de obras.
  • Seguro de responsabilidade civil: Hai que contratar un seguro de responsabilidade civil para protexer á empresa en caso de accidentes ou danos a terceiros.
  • Contrato de traballo: Deberá formalizarse un contrato para a finalización do proxecto con todas as garantías e seguridade.
LinkedIn
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp
gl_ES